Onderwerpen die o.a. aan bod komen tijdens de opleiding Welzijn samen met de hond:

- oorsprong van de hond; verschillende theorieën, instinctieve gedragingen waar wij rekening mee moeten houden
- rassen; gezondheid, verzorging, oorsponkelijke job
- voeding; diverse soorten voeding, voeding voor het brein, oosterse en westerse benadering
- gedrag; ethogram, elastische en inelastische gedragingen,
- stress: wat is het, oorzaken, uitingen van stress, acute stress en chronische stress, stress reducerende activiteiten,
  gevolgen van  stress ( op o.a. brein ).
- agressie; wat is agressie, div. vormen van agressie zoals angstagressie, agressie van vader/moeder t.o.v hun pups,
  voer agressie, bezitsagressie, territoriale agressie, agressie voorkomend uit pijn/ziekte, aangeleerde agressie, prooi  agressie,
  hond-hond agressie, hond-mens agressie, omgerichte agressie, wat gebeurt er in het brein bij agressie, factoren die van invloed
  zijn op diverse vormen van agressie
- mentaal en fysiek gezonde hond ; verrijkte omgeving, hindernistraining
- TTouch wat is het en beknopte uitleg wat je ermee kan
- zintuigen; uitleg over de zintuigen van de hond, wat kun je ermee, hoe leren honden iets/iemand zoeken
- slaapbehoefte; hoeveel, waar, type slaper, belang van goede slaap
- erfelijkheid en ziektes
- communicatie; o.a. kalmerende signalen
- pup, puber en volwassen hond / rol van de moederhond; gedrag wat normaal is voor een bepaalde leeftijd,
  angst periodes & angst dempende periodes
- lichaamsverzorging en gezondheid 
- brein en leerprincipes; neuratransmitters, serotonine, dopamine, insuline, korte- en lange termijn geheugen,
  lange termijn potentiering, hoe leren honden en de vormen zoals non-associatief (habituatie en sensitisatie),
  klassieke conditionering, operante conditionering,factoren die het leren beïnvloeden/trainingstechnieken zoals overshadowing,
  blocking, desensibiliseren, uitdoving, flooding, geconditioneerde onderdrukking, incompatibel gedrag leren, learned helplessness,
  counter conditioning, shaping 
- blafgedag
- angst
- oplossen probleemgedrag; aan de hand van het geleerde zullen we diverse cases behandelen
- observatietechnieken  
- oefeningen aanleren zoals lopen aan een ontspannen lijn, parallel lopen, sociaal wandelen, hierkomen
- kennis van het belang van juist materiaal ; tuig, lijn van 3 meter
- hoe ziet een groepsles eruit
- de laatste 2 weekenden zijn met name gericht op communicatie tussen mensen, dus hoe leg ik iets duidelijk uit aan een ander,
  consultatietechnieken etc. en we gaan in op wat meer ingewikkelde cases

 

Powered by CouchCMS