Privacy wet & algemene voorwaarden

PRIVACY GEWAARBORGD BIJ HONDENSCHOOL FEEDBACK

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 34101767

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht om inzage te bieden in uw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen.

Als u vragen heeft of een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar: info@hondenschoolfeedback.nl

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het afnemen van diensten bij ons hebben wij bepaalde gegevens van u nodig.
Wij verzamelen van u de volgende gegevens:

Algemene gegevens: Bij aanmelding van een cursus/workshop/lezing/opleiding of het afnemen van een andere dienst vult u uw naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om u een factuur te kunnen sturen.

Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om de factuur naar u te sturen en/of om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de hondenschool.
Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden.

Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer om overleg te hebben met u m.b.t. de afgenomen diensten of om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Betaalgegevens: Wanneer u om een bepaalde reden geld van ons terug krijgt en de betaling is verricht, worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank verwerkt en opgeslagen.

Bewaartermijn: Zolang uw diensten van ons afneemt, worden uw gegevens door ons bewaard. Indien u geen diensten meer van ons afneemt worden uw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

  • Het verwerken van de door u afgenomen diensten in onze administratie.
  • U op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de hondenschool.