Puppy begeleiding

Puppy begeleiding:

Hondenschool Feedback geeft puppy lessen op maat; dat houdt in dat we starten met een aantal individuele lessen op de hondenschool.
Afhankelijk van hoe uw pup zich ontwikkeld, zal in een later stadium een andere pup toe worden gelaten in de les of een deel van de les.
Soms is het beter daar nog even mee te wachten en dan kiezen we bijvoorbeeld voor een stabiele volwassen hond in plaats van een andere pup.
Met deze opbouw zorgen we dat de pup kan leren zonder al te veel prikkels om hem heen.

Onze lessen voor puppy’s zijn vooral gericht op mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling.
Mentale stimulatie in de vorm van bijvoorbeeld verrijkte omgevingen zorgen voor een brein wat zich goed kan ontwikkelen en wat de pup voorbereid op een leven in de maatschappij.
Een verrijkte omgeving is dus een stimulerende omgeving waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Dit hebben honden nodig om de wereld om hen heen te gaan begrijpen.
Fysieke stimulatie door uw pup over verschillende, veilige ondergronden/hindernissen te laten lopen zodat hij fysiek wordt uitgedaagd en zijn eigen mogelijkheden en beperkingen van zijn lichaam leert kennen.
Om een evenwichtig leven te kunnen leiden is ook de emotionele ontwikkeling belangrijk. U kunt daarbij denken aan de sociale vaardigheden van uw pup en hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen begeleiden.

Een deel van de les zal bestaan uit oefening; o.a. aan de lijn lopen en hierkomen, omdat dit belangrijk is voor de veiligheid. Maar hier zal maar kort aandacht aan worden besteed in de les, omdat de concentratie voor deze oefeningen bij puppy’s nog niet heel groot is. In deze korte momenten zorgen we voor succesbeleving bij de pup. Op deze manier leert uw pup:” Wauw dat kan ik”.
Teveel oefening zorgt voor frustratie en teleurstelling bij uw pup omdat hij niet aan die verwachtingen kan voldoen. Dan ontstaat er een onplezierig leerklimaat en stopt uw pup met leren.
Verder krijgt u tips hoe om te gaan met alle puppy perikelen, leert u zijn taal te begrijpen en krijgt u adviezen mee waarmee u thuis aan de slag kunt gaan.

Wanneer u een pup in huis neemt, hoeft u zich niet zozeer op “oefeningen” te richten, maar kunt u zich beter bekommeren over wat nu werkelijk belangrijk is voor de pup; zich veilig voelen bij u en de pup gedoseerd blootstellen aan het leven zodat hij zich kan leren handhaven. Het is belangrijk dat u uw pup leert kennen; hoe is zijn temperament, hoe wil hij benaderd worden etc.

De puppylessen bestaan uit 6 lessen van 45 minuten waarin de pup tussendoor gelegenheid krijgt om te rusten.
Wanneer de pup erg jong is, kan het zijn dat in het begin de les eerder gestopt wordt zodat hij niet overprikkeld thuis komt.

Kosten voor 6 lessen – 150,00 euro.
Lessen zijn in het weekend en op afspraak.

” De geest van een pup staat open om nieuwe dingen te ontdekken,
het is aan ons om een positieve omgeving te creëren.”